Vakblad

Wanneer besluit een opdrachtgever en ontwikkelaar circulair te gaan bouwen ‘De winst zit ‘m in de maatschappelijk bijdrage’. Getalsmatig: 210 kg embedded CO2/m2. Een motivator van jewelste: ‘Hier verliep alles harmonieus in bevlogenheid.’ In een vierluik worden de werkzaamheden voor en naar een circulaire bouwomgeving uit de doeken gedaan, als een veldlab. De studentenSTAALprijs 2021 heeft een recordaantal inzendingen. De prijs vervult een belangrijke functie in de verspreiding van vernieuwende ideeën en is door de deelnemers vaak de start van een succesvolle carrière. De jury is soms ook kritisch, zoals dit jaar. En columnist André Verschoor wenst u een gelukkig 2022 via ‘uw goede voornemen: ‘Maak serieus werk van innovatie!’

Vakblad Vakblad Bekijk blad

Bouwen met Staal is het tweemaandelijks onafhankelijke vakblad over staal en staalconstructies, uitgegeven door de organisatie Bouwen met Staal. Het blad is bestemd voor bouwkundig en constructief ontwerpers en wordt gelezen door onder meer architecten, constructeurs, aannemers, staalbouwers en studenten bouwkunde en civiele techniek. Bouwen met Staal wordt grotendeels door constructeurs geschreven en belicht de mogelijkheden van het ontwerpen en bouwen met staal aan de hand van projectenbeschrijvingen en interviews. De projectartikelen informeren over de gemaakte keuzen in het (voor)ontwerp en de toegepaste technieken en methoden in staal of in combinatie met andere materialen. Ook wordt ingegaan op andere aspecten die een rol spelen bij de uitvoering en het beheer en onderhoud, zoals de brandveiligheid, de conservering en de klimaatbeheersing. Thematische artikelen behandelen de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld onderzoek, bouwregelgeving, ontwerpen en detailleren. Actualiteiten worden op de voet gevolgd in ‘Nieuws’.

Het vakblad Bouwen met Staal is voor (ere-)leden en Gold Members ook digitaal beschikbaar via een bladermodule en een archieffunctie op deze website onder de tabs 'vakblad' en 'archief'. Alle digitale uittingen van het vakblad zijn exclusief voor leden toegankelijk met de inloggegevens, waarbij het persoonlijk wachtwoord kan worden gewijzigd. De loginnaam (e-mailadres) blijft gelijk. Als je nog geen lid bent, krijg je – na aanmelding – automatisch de inloggegevens per e-mail. Abonnees hebben vanaf 1 januari 2016 geen toegang (meer) tot de digitale versies of het archief. Bij vragen, neem contact op met Marco Pauw (marco@bouwenmetstaal.nl of 088-3531212).

Laatste nummers

284: (o.a.) Biopartner 5

Wanneer besluit een opdrachtgever en ontwikkelaar circulair te gaan bouwen ‘De winst zit ‘m in de maatschappelijk bijdrage’. Getalsmatig: 210 kg embedded CO2/m2. Een motivator van jewelste: ‘Hier verliep alles harmonieus in bevlogenheid.’ In een vierluik worden de werkzaamheden voor en naar een circulaire bouwomgeving uit de doeken gedaan, als een veldlab. De studentenSTAALprijs 2021 heeft een recordaantal inzendingen. De prijs vervult een belangrijke functie in de verspreiding van vernieuwende ideeën en is door de deelnemers vaak de start van een succesvolle carrière. De jury is soms ook kritisch, zoals dit jaar. En columnist André Verschoor wenst u een gelukkig 2022 via ‘uw goede voornemen: ‘Maak serieus werk van innovatie!’

Vakblad Vakblad

283: o.a. Cinecitta

Destijds (1872) werd een gebouw op initiatief van de burgerij gerealiseerd als een van de eerste culturele instellingen in Tilburg. Cinecitta is nu nog steeds een belangrijke aanvulling op het culturele leven met dezelfde publieke (bijeenkomst)functies en met een betonnen bioscoopkelder en stalen opbouw uitgebreid en gemoderniseerd. Een optopproject is in theorie een balanceerkunst tussen (reken)inspanning en het extrapoleren van de resultaten hiervan. Bij het Centre Court-complex wordt een lichte staalconstructie ontworpen om twee verdiepingen op een bestaand gebouw te plaatsen zonder in te grijpen in de bestaande constructie. Reikend tot een hoogte van 215 m heeft Rotterdam met de Zalmhaventoren een nieuwe eyecatcher aan de Maas te pakken. De high-rise toren is daarmee het hoogste gebouw van de Benelux en het grootste prefab betongebouw van de wereld, maar het neusje van de zalm is van staal. En Jan Beckers kijkt terug op al zijn staalbouwjaren en reflecteert, voor de nieuwe generatie.

Vakblad Vakblad

282: o.a. Leidingenbrug Liberia

Een compacte en strakke brug voor een transportleiding in Liberia, West-Afrika is geheel geprefabriceerd in Nederland en in containers vervoerd en ter plaatse in elkaar gebouwd met schroefbouten. Traditie in ontwerpprincipes en controle met de laatste stand van de techniek komen samen op onherbergzaam gebied. In een masteronderzoek is een tool ontwikkeld die vakwerkconstructies kan ontwerpen met gebruikte staalelementen. Maar dat heeft zo zijn grenzen. Vertrekkend voorzitter van Bouwen met Staal, Hans van Pelt, en nieuwkomer, Rob Stark, delen passie en visie. Een kritische massa van vooral bouwrechtadvocatuur laakt de Wet Kwaliteitsborging, terwijl het aantal volgelingen groeit. Wat is er aan de hand? Dat en meer in de augustus-editie.

Vakblad Vakblad

281: o.a. Betaalbare woningen

Gestoeld op bestaande technieken bieden de prefab 3D-modules van Kleine Woningen betaalbare huurwoningen in de sociale sector. De woning met een warmgewalste hoofddraagconstructie, rondom ingepakt met sandwichpanelen, wordt ‘panklaar’ opgeleverd. Een van de vier ‘betaalbare woningen’. The DOSS Award is a new international prize, initiated by the Technical University Delft and Dutch Steel Construction Institute Bouwen met Staal, open for participation by MSc students, graduating in civil engineering at (technical) universities from all over the world. This year the DOSS award experienced its birth, aiming for the thesis of master students, graduating between 1 March 2020 and 28 February 2021. Menig bouwproject, met name in binnenstedelijke omgeving of bij verbouwingen, dient over een afscherming te beschikken om bouwpersoneel en/of publiek te beschermen tegen vallend bouwmateriaal. Een crashdeck is ontworpen en vooraf getest.

Vakblad Vakblad

280: o.a. Fietsbrug Tegenbosch

In deze editie een tweeluik over de Leidse Singelparkbruggen. Om het gedachtenexperiment – de kralenketting – ten uitvoer te brengen met twee verschillende metalen, wordt een moeilijkheidsgraad toegevoegd aan de grootste boogbrug (de Hapynionbrug) met een hellingshoek van 30º. De fietsbrug Tegenbosch wordt in een drieluik toegelicht. Parametrisch ontworpen, superslank en fijntjes aangelicht. De 160 m lange stalen brug vormt een belangrijke aanvulling op het fietsroutenetwerk. Recent is weerstand ontstaan tegen zonneparken die kostbare landbouwgrond opslokken en door de omwonenden en maatschappij worden gezien als landschapsvervuiling. Derhalve de oproep om zonneparken op daken van industriehallen te plaatsen waar ze veelal uit het zicht blijven en de druk op de publieke ruimte beperkt blijft. In de nieuwe rubriek Van en voor staalbouwers bijt softwareproductmanager André Romijn het spits af door de absentie van geautomatiseerde nacalculatiegegevens bij staalconstructiebedrijven in twijfel te trekken.

Vakblad Vakblad

279: o.a. stationskappen Leeuwarden/Groningen en BENG

Nadat in beide kappen forse schades zijn vastgesteld, worden in 2016 en ‘17 kort na elkaar constructieve noodmaatregelen getroffen in de perronoverkappingen van de stations Leeuwarden en Groningen. Dat is niet toevallig. In een vierluik worden problematiek en oplossingen ontvouwen met een historische schets van het monumentaal erfgoed waarbij ijzer- en staalbouw gelijke tred houdt met de ontwikkeling van het spoor. De nieuwe columnist André Verschoor (Reijneveld Engineering) legt een parallel tussen de procedures binnen een ziekenhuis en een bouwproject. De NTA 8800 vervangt de EPC met BENG. De gevolgen worden voor lichte bouwmethoden (eveneens in een vierluik) uitgesponnen.

Vakblad Vakblad

278: o.a. Lille Langebro en constructieve veiligheid

Het ontwerp van de 160 m lange Lille Langebro wordt gekenmerkt door een slanke vorm met vloeiende buigingen. Om deze geabstraheerde vorm van ‘vleugels’ overeind te houden, is voor de dubbele draaibrug een Central Moment Connection ontwikkeld, een innovatieve hydraulische momentvaste verbinding, waarmee ook op materiaal is bespaard. Twee reusachtige, identieke basculebruggen maken deel uit van het Vlaams-Nederlandse project ’Nieuwe Sluis Terneuzen’, dat in volle gang is. De bruggen zijn dubbel uitgevoerd om wegverkeer altijd doorgang te bieden over de sluiskolk. Er is intensief geëngineerd op robuustheid. Verder bevat deze editie een vierluik over constructieve veiligheid: ‘Deregulering wordt gezien als een maatschappelijke trend en risico die bedreigend is voor constructieve veiligheid.’

Vakblad Vakblad

277: Nationale Staalprijs 2020

Bouwen staat in steeds meer gevallen gelijk aan ombouwen. De bestaande context moet opnieuw worden gelezen, begrepen en op waarde geschat om ontwikkeld te kunnen worden. Hoe we het bestaande kunnen benutten, betekent een fundamenteel andere houding ten aanzien van het erfgoed. Deze editie van de Nationale Staalprijs 2020 staat bol van deze ontwikkeling, waarbij het gebouw zich voegt naar zijn functie als er maar goed en geduldig over is nagedacht. Op de cover van dit nummer prijkt een uitgelezen voorbeeld van retrofitting, een duur woord voor een oude techniek vervangen door een nieuwe, zodat het beestje weer jaren vooruit kan. Het grootschalige wooncomplex Park Hoog Oostduin in Den Haag kreeg een geheel andere building fabric – alsof het altijd zo bedacht was – door een lichte toepassing van staal.

Vakblad Vakblad

276: o.a. Up Mountain

Een verlaten V&D-gebouw met verouderde parkeergarage in het hart van Amstelveen is volledig getransformeerd. Voor meer levendigheid in het (winkel)centrum zijn de plannen uitgebreid met woningen. Zodoende staat nu het woonblok ‘Up Mountain’, met trapsgewijs gestapelde woonmodules, bovenop een nieuwe parkeergarage. Een drieluik over ‘Up Mountain’ in 276. Het Platform in Amersfoort: op het oog een bovenbouw dat constructief nog het meeste weg heeft van een brugconstructie, maar losgehouden van de bestaande Prodent-loods wordt de enorme schaal van het gebouw tactiel en maakt het verbinding met de geschiedenis van de plek. Ook vraagt de Technische Commissie 10 van Bouwen met Staal om aandacht voor een speciaal detail. Marcel van Odenhoven rondt zijn reeks Hallen af met een zesde deel. Gijs Kaashoek ontvouwt in deze editie op eigen wijze hun speurtocht naar een balken-raveelrobot

Vakblad Vakblad

275: special brandveiligheid

Nummer 275 is een special over brandveiligheid met zes artikelen over de nieuwe Eurocode Brand, metal-stud wanden, brandoverslag bij hallen, een overzicht van aangepaste tools, staal-beton constructies en sprinklers. Het Museum van de Toekomst in Dubai wordt gezien als één van de meest complexe gebouwen ooit ontworpen. Eén van de moeilijkste problemen was het constructieve diagrid. Centraal staan de praktische toepassing van generatief ontwerpen, zoals modelintegriteit, de voortdurende wijzigingen in randvoorwaarden, databeheer en gegevensuitwisseling. Ook wordt stilgestaan bij de functionaliteit van Computational Design-strategieën als leermiddel, van ontwerp tot met de documentatie. Het vijfde deel van het ‘verdwenen’ hoofdstuk 7 van het boek Hallen handelt over ‘verbanden en koppelingen’. En Gijs Kaashoek plaatst in zijn derde column de coronaperiode en milieubewustzijn in verband.

Vakblad Vakblad