Vakblad

De bestemming van de kavel waarop nu multifunctioneel complex Het Platform in Utrecht staat, was van origine nog niet gedefinieerd. ABC Planontwikkeling, dat al in gesprek met de gemeente (2013) was over de ontwikkelingen rondom Utrecht Centraal, stelde de Utrechter fictief centraal, schetste een gebouw omheen: form follows fiction en won de uitvraag. Het verankeren van stalen voetplaten in beton is een vak apart. Niels Arendsen (technisch consultant) en Anne Gerbrands (technisch consultant en technical marketing specialist) bij Hilti, lichten een bijzonder onderzoek toe. Binnen de sectie Steel and Composite Structures van de TU Delft is ontwikkeling van technische oplossingen voor duurzame staal-beton liggers één van de hoofdonderzoekslijnen. De crux zit – zoals praktisch altijd – in een ontkoppelbare, maar effectieve verbinding tussen vloer en constructie.

Vakblad Vakblad Bekijk blad

Bouwen met Staal is het tweemaandelijks onafhankelijke vakblad over staal en staalconstructies, uitgegeven door de organisatie Bouwen met Staal. Het blad is bestemd voor bouwkundig en constructief ontwerpers en wordt gelezen door onder meer architecten, constructeurs, aannemers, staalbouwers en studenten bouwkunde en civiele techniek. Bouwen met Staal wordt grotendeels door constructeurs geschreven en belicht de mogelijkheden van het ontwerpen en bouwen met staal aan de hand van projectenbeschrijvingen en interviews. De projectartikelen informeren over de gemaakte keuzen in het (voor)ontwerp en de toegepaste technieken en methoden in staal of in combinatie met andere materialen. Ook wordt ingegaan op andere aspecten die een rol spelen bij de uitvoering en het beheer en onderhoud, zoals de brandveiligheid, de conservering en de klimaatbeheersing. Thematische artikelen behandelen de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld onderzoek, bouwregelgeving, ontwerpen en detailleren. Actualiteiten worden op de voet gevolgd in ‘Nieuws’ en ‘Publicaties’.

Vanaf 2016 is het vakblad Bouwen met Staal voor (ere-)leden en Gold Members ook digitaal beschikbaar via een bladermodule en een archieffunctie op deze website onder de tabs 'vakblad' en 'archief'. Alle digitale uittingen van het vakblad zijn exclusief voor leden toegankelijk met de logingegevens, waarbij het persoonlijk wachtwoord kan worden gewijzigd. De loginnaam (emailadres) blijft gelijk. Als je nog geen lid bent, krijg je – na aanmelding – automatisch de inloggegevens per email. Abonnees hebben vanaf 1 januari 2016 geen toegang (meer) tot de digitale versies of het archief. Bij vragen, neem contact op met Marco Pauw (marco@bouwenmetstaal.nl of 088-3531212).

Laatste nummers

270: o.a. Het Platform, Utrecht

De bestemming van de kavel waarop nu multifunctioneel complex Het Platform in Utrecht staat, was van origine nog niet gedefinieerd. ABC Planontwikkeling, dat al in gesprek met de gemeente (2013) was over de ontwikkelingen rondom Utrecht Centraal, stelde de Utrechter fictief centraal, schetste een gebouw omheen: form follows fiction en won de uitvraag. Het verankeren van stalen voetplaten in beton is een vak apart. Niels Arendsen (technisch consultant) en Anne Gerbrands (technisch consultant en technical marketing specialist) bij Hilti, lichten een bijzonder onderzoek toe. Binnen de sectie Steel and Composite Structures van de TU Delft is ontwikkeling van technische oplossingen voor duurzame staal-beton liggers één van de hoofdonderzoekslijnen. De crux zit – zoals praktisch altijd – in een ontkoppelbare, maar effectieve verbinding tussen vloer en constructie.

Vakblad Vakblad

269: o.a. segmentdeuren, Eefde en Södertälje (SE)

De sluis bij Eefde krijgt een tweede kolk. De bouwwerkzaamheden zijn al in volle gang, zodat medio 2020 de eerste schepen erdoor kunnen varen. Als primeur in Nederland, krijgt de nieuwe uitbreiding een segmentdeur. De sluisdeuren bij het Zweedse Södertälje zijn eveneens segmentdeuren in duplex staal, met de draaipunten en bewegingswerken op nastelbare stalen frames in het sluishoofd. Waarom praat René Sterken of micromort? Capital C in Amsterdam heeft een glazen grid shell op het dak met een staalconstructie. De diamant verwijst naar de oude Diamantbeurs. De busbrug in Zwolle wordt met een vierluik nader toegelicht.

Vakblad Vakblad

268: o.a. Pulse Delft

Pulse (Practise, Unite, Learn, Share & Explore) is het nieuwe interfacultaire onderwijscentrum van de TU Delft, met ruimte voor nieuwe onderwijsvormen. De stalen constructie met overstekken tot acht meter, is zo veel mogelijk in het zicht gehouden. In het derde en laatste deel van reeks over marktonderzoek naar staalconstructie en digitale middelen blijkt (niets verbazend) dat de verantwoordelijkheid van het constructief hoofdontwerp bij de constructeurs ligt. Systems engineering kan helpen bij het structureren van communicatie binnen (grote) projecten en bedrijven, zo blijkt uit een interview met Dr.ing. Leo van Ruijven.

Vakblad Vakblad

267: o.a. Tafelbrug Aduard

De tafelbrug Aduard is de derde brug over het Van Starkenborghkanaal die in korte tijd wordt vervangen. Bij een tafelbrug zijn relatief kleine brugkelders in de oevers nodig noch hoge hameistijlen of torens, zodat de invloed op het cultuurhistorisch landschap beperkt is. Hoewel van het DO weinig wordt afgeweken, evolueert de brug met name in UO-fase naar een verbeterde versie met in Nederland geproduceerde contragewichtswielen. Een overzicht met een drieluik. Verder aandacht voor de derde editie van de staalSCHOOLprijs. En de eerste column van René Sterken handelt over de hernieuwde publieke discussie omtrent constructieve veiligheid.

Vakblad Vakblad

266: o.a. Fietsbrug Liniebrug, Nigtevecht

De 104 m lange gevorkte netwerkboog vormt de hoofdoverspanning van een in totaal ruim 600 m lange fietsbrug. Aan weerszijden van de hoofdoverspanning bevindt zich een betonnen aanbrug die fietsers op comfortabele wijze naar de op 10 m hoogte boven het kanaal gelegen boogbrug brengt. De studentenSTAALprijs toont aan dat de internationalisering aan universiteiten en hogescholen doorzet en Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, geeft antwoord op 'vijf vragen' over intensievere samenwerking in de keten.

Vakblad Vakblad

265: Nationale Staalprijs 2018

Projecten zijn weer spannend, zegt ook de voorzitter van de Nationale Staalprijs, architect Janneke Bierman, die hier in een vraaggesprek uitlegt dat bouwmethodiek en constructie bij de Nationale Staalprijs eerste viool spelen. Dat smaakt naar meer. Met de roep om een meer circulaire bouw, behoud van restwaarde en profetieën omtrent materiaalschaarste moeten gouden tijden aanbreken voor bouwen met staal, en anders zijn we vergeten te luisteren – één van de voorwaarden om de dialoog aan te gaan. Het bestand van deze editie is te 'groot' voor de webviewer. Voor raadpleging neem contact op met marco@bouwenmetstaal.nl. Excuus voor het ongemak.

Vakblad Vakblad

264: o.a. weervast stalen Radartoren, Rotterdam

In het constructief ontwerp van de gebouwaanpassing van de Oxystaalfabriek staat de volgorde van de werkzaamheden centraal. Doorgang van het bedrijfsproces is leidend bij alle operaties. De verplaatsing van de hoofdkolom, met als consequentie het vervangen van de kraanbaanliggers en de opvang van de dakconstructie, vraagt meerdere constructieve deeloplossingen. Er zijn steeds raakvlakken en er zijn steeds strenge veiligheidseisen. En de afmetingen van verschillende elementen zijn buitengewoon. Met de aanleg van Maasvlakte 2 voldoet de huidige radartoren niet langer. De betonnen toren uit 1974 is aan het einde van zijn economische levensduur gekomen en staat inmiddels te ver van de kustlijn af waardoor de radarfunctie onbetrouwbaar wordt. Nu staat er een iconische toren uit weervast staal.

Vakblad Vakblad

261: Luifel, Utrecht

Vorm en hoogte volgen uit de functie, omdat de luifel allereerst twee entrees met elkaar moet verbinden en beschutting biedt tegen weer en wind. De wolk is gevormd door de luifel in te vullen met etfe-kussens. Rond, voor maximale transparantie en dus zo min mogelijk constructie. Zo ontstaat een plein, dat de stad node mistte. Tenslotte is er het beeldmerk, dat straks bij Utrecht hoort. Door een zwaar eisenpakket is het ontwerp- en maakproces van stalen interieur in de heringerichte kelder van het Stedelijk Museum bijzonder in velerlei opzichten. Ook in de opdrachtverstrekking en begeleiding vanuit het Stedelijk worden er nieuwe paden betreden, zo wordt verteld in deze editie. En Michiel Visscher plaatst vraagtekens bij de huidige bouwpraktijk: ‘Op basis van eigen ervaring bij vliegvelden in binnen- en buitenland, ook Eindhoven Airport, weet ik dat continuïteit hoger op de ranglijst staat dan tijd en geld, al is dat meestal impliciet.’

Vakblad Vakblad

263: o.a. Paviljoen Piushaven

Het kleine gebouw op de middenpier van de binnenhaven huisvest een restaurant, met daarboven een uitkijkdek als publieke ruimte. Een vrij indeelbare gebouwopzet en intensief gebruik van het dek bepalen de overgedimensioneerde constructie met een beeldbepalend U-profiel. Het bedrijfscomplex van Berco, leverancier van voertuiginterieur, wordt uitgebreid met Berco V. Het toekomstig R&D Center beslaat twee delen: een kantoorgedeelte met testing hal, en een standaard bedrijfshal. Lichtgewicht constructies eisen meer aandacht van de ontwerper ten aanzien van geluids- en trillingsoverdracht. Voor een betere predictie hieromtrent is een rekentool ontwikkeld, en getest en geverifieerd door TNO. De ontwerptool SoViST (Sound and Vibration Steel and Timber) is een primeur met een lange voorgeschiedenis.

Vakblad Vakblad

262: spoorbrug, Zuidhorn

De nieuwe spoorbrug bij Zuidhorn is constructief zuiver en esthetisch zo minimalistisch mogelijk. Het contract laat 5% technische ontwerpvrijheid toe aan de aannemer, die op een slimme uitvoering en optimalisatie koerst. Egbert Stremmelaar (V-ION) reageert met ‘Coaten is geen exacte wetenschap’ op een eerder opinie-artikel over conserveren en het onderhoud van stalen, gecoate bouwdelen. De tophalte bij het Hollands Spoor in Den Haag is het resultaat van een vier-sporentraject en Michiel Visscher rept in zijn laatste column over duurzaamheidslabels.

Vakblad Vakblad