Vakblad

Het contract van Rijkswaterstaat vereist een sluiscomplex uitgevoerd met roldeuren. Het ontwerp en de uitvoering worden gedicteerd door de ligging van de sluis tussen de bestaande operationele sluizen. Over de sluis in IJmuiden. De parkeergarage Zwijsen, onderscheiden met de Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2023, biedt plaats aan ruim 700 auto’s en een honderdtal fietsen en scooters. De garage van 230x16x18 m (LxBxH) fungeert ook als geluidsbarrière en maakt inmiddels naam als ‘cortenstaal-architectuur’ door de weervast stalen huid in combinatie met een vliesgevel. In het laatste deel van deze reeks van een kraanbaanrekenvoorbeeld, hoofdstuk 6: kipcontrole. De laatste hoofdstukken, 7 tot en met 10, plus nog twee afsluitende publicaties, over hangkranen en katbalken, worden apart gepubliceerd op bouwenmetstaal.nl onder ‘gratis publicaties’.

Vakblad Vakblad Bekijk blad

Bouwen met Staal is het tweemaandelijks onafhankelijke vakblad over staal en staalconstructies, uitgegeven door de organisatie Bouwen met Staal. Het blad is bestemd voor bouwkundig en constructief ontwerpers en wordt gelezen door onder meer architecten, constructeurs, aannemers, staalbouwers en studenten bouwkunde en civiele techniek. Bouwen met Staal wordt grotendeels door constructeurs geschreven en belicht de mogelijkheden van het ontwerpen en bouwen met staal aan de hand van projectenbeschrijvingen en interviews. De projectartikelen informeren over de gemaakte keuzen in het (voor)ontwerp en de toegepaste technieken en methoden in staal of in combinatie met andere materialen. Ook wordt ingegaan op andere aspecten die een rol spelen bij de uitvoering en het beheer en onderhoud, zoals de brandveiligheid, de conservering en de klimaatbeheersing. Thematische artikelen behandelen de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld onderzoek, bouwregelgeving, ontwerpen en detailleren. Actualiteiten worden op de voet gevolgd in ‘Nieuws’.

Het vakblad Bouwen met Staal is voor (ere-)leden en Gold Members ook digitaal beschikbaar via een bladermodule en een archieffunctie op deze website onder de tabs 'vakblad' en 'archief'. Alle digitale uittingen van het vakblad zijn exclusief voor leden toegankelijk met de inloggegevens, waarbij het persoonlijk wachtwoord kan worden gewijzigd. De loginnaam (e-mailadres) blijft gelijk. Als je nog geen lid bent, krijg je – na aanmelding – automatisch de inloggegevens per e-mail. Abonnees hebben vanaf 1 januari 2016 geen toegang (meer) tot de digitale versies of het archief. Bij vragen, neem contact op met Marco Pauw (marco@bouwenmetstaal.nl of 088-3531212).

Laatste nummers

296: (o.a.) sluis, IJmuiden

Het contract van Rijkswaterstaat vereist een sluiscomplex uitgevoerd met roldeuren. Het ontwerp en de uitvoering worden gedicteerd door de ligging van de sluis tussen de bestaande operationele sluizen. Over de sluis in IJmuiden. De parkeergarage Zwijsen, onderscheiden met de Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2023, biedt plaats aan ruim 700 auto’s en een honderdtal fietsen en scooters. De garage van 230x16x18 m (LxBxH) fungeert ook als geluidsbarrière en maakt inmiddels naam als ‘cortenstaal-architectuur’ door de weervast stalen huid in combinatie met een vliesgevel. In het laatste deel van deze reeks van een kraanbaanrekenvoorbeeld, hoofdstuk 6: kipcontrole. De laatste hoofdstukken, 7 tot en met 10, plus nog twee afsluitende publicaties, over hangkranen en katbalken, worden apart gepubliceerd op bouwenmetstaal.nl onder ‘gratis publicaties’.

Vakblad Vakblad

295: (o.a.) passerelle, België

Door af te wijken van het programma van eisen wordt de combinatie ipv Delft/Artgineering een opdracht gegund van Infrabel om twee fiets- en voetgangersbruggen over spoorlijn L50 ten noordwesten van Brussel te ontwerpen. Ze komen met een sculpturale, gebogen vorm en een torsiestijve constructie, uitgevoerd in weervast staal. De constructieve opzet overdekt auto opladen is redelijk eenvoudig: een overkapping op één stalen Y-kolom (met bovenregel) per drie parkeerplekken met daartussen I-profielen als gordingen en daarop de pv-panelen. Daarnaast wordt de volgende kolom geplaatst, aldus het bouwpakket van ‘Opladen van met zon’ voor elektrische auto’s. En wat is er allemaal gebeurd tijdens de Eurosteel 2023 in Amsterdam? Bram van der Kaa pakt uit met het eerste deel van een voorbeeldberekening van een kraanbaan, en de woning van deze editie heeft een opvallende, koudgevormde hoofddraagconstructie van Skellet.

Vakblad Vakblad

294: (o.a.) pv-panelen op lichte, platte daken

Het boek Hallen bevat een voorbeeld van het ontwerp van een geschoorde hal. Een uitgebreide toetsing van dat ontwerp met de rekenregels van de Eurocode is het onderwerp van Technisch Dossier #6. In deze editie van Bouwen met Staal staat een uitbreiding van het rekenvoorbeeld waarbij nagegaan wordt wat de consequenties zijn van het plaatsen van een zonne-energiesysteem op het dak. Voor bruggen die einde levensduur bereiken is er een beweging gaande in de richting van ‘risicogestuurd beheer’, om zo via inspecties en onderhoud de levensduur te verlengen. Zo ook bij de Lisserbrug. Er zijn scheurgroei-analyses uitgevoerd en met de rekensystematiek van de British Standard BS7910 in de hand, is het antwoord gevonden. Overschatting met oude staalsoorten moeten worden voorkomen. In deze editie drie artikelen over staalframebouw. Een tweeluik over de Pastoor van Arskerk in Delft die is getransformeerd tot zestien koopwoningen. Het metselwerk werd verwijderd, de koepel gelicht en het oude fundament is nu basis voor tien ‘cirkelwoningen’. De ronde, betonnen ‘colonnade’ is gespaard gebleven. De keuze voor de constructie van de woningen viel op staalframebouw vanwege het lage eigengewicht, de flexibele indelingsvrijheid en de mogelijkheid tot integratie van een holle adaptieve domotica-plint met stekkerbare bedrading, de cable stud. In de villa Berkel-Enschot lijken de ruimten onbegrensd in elkaar en naar buiten over te vloeien. Een casco van staalframebouw, waar nodig geholpen door een staalskelet, houdt de beleving overeind.

Vakblad Vakblad

293: (o.a.) keersluis Kornwerderzand

Tijdens het ontwerp, de uitwerking, fabricage en uitvoering van de nieuwe overkapping van het AFAS-stadion in Alkmaar is robuustheid een rode draad door het project geweest. In deze editie wordt het ontwerp, de analyse en de afwegingen van de robuustheidsmaatregelen toegelicht. Wat zijn de risicovolle onderdelen, hoe zijn deze bepaald en hoe is dit vertaald naar een robuust constructief ontwerp van de nieuwe overkapping? Om te voorkomen dat boutverbindingen (M5 tot M39) onbedoeld loskomen, zijn wigborgsystemen verkrijgbaar die extra zekerheid bieden bij dynamische belaste constructies. Ze bestaan uit één paar sluitringen met radiale tanden aan de buitenzijde en wigvormen aan de binnenzijde. De keersluis Kornwerderzand, een stalen roldeur van 58 m breed en 14 m hoog, beweegt over een railbaan, moet het altijd doen en staat opgesteld in een deurkas om in actie komen bij hoog water. Anders dan bij conventionele keermiddelen, is de roldeur niet als luchtkist ontworpen. Vijf auteurs leggen hun aandeel van het werk uit.

Vakblad Vakblad

292: (o.a.) Meldkamer Apeldoorn

Het ontwerp van de noodkamer in Apeldoorn gaat uit van een zo groot mogelijke overspanning om zichtbelemmerende kolommen te vermijden. Anders dan gewend, is het er licht en ruim. Politie, Ambulancezorg en Brandweer werken hier samen om oproepen via 112 op te vangen. Behalve de meldkamer bevat het gebouw functies als kantoren en overlegruimtes. Op een paar punten wijkt het complex af van het stedenbouwkundig programma. Nieuwe Technische Afspraak ‘Hergebruik van constructiestaal’. Belangrijkste reden voor de nieuwe Nederlandse Technische Afspraak die in juni verschijnt: de significant lagere CO2-footprint van hergebruikt constructiestaal. Deze NTA schrijft methodieken voor en probeert deze op grote schaal te faciliteren. Barrière is echter het vaststellen en garanderen van de materiaaleigenschappen wat leidt tot pionieren op projectniveau en discussies bij het bevoegd gezag. De hypothese dat moeren kunnen loslopen door (tegengestelde) windbelastingen blijft almaar rondzingen. De discussie is hernieuwd opgestart door een constructeur waarvan onderstaande (ingekorte) opiniebijdrage. In het licht van het thema constructieve veiligheid moet deze discussie toch afdoende kunnen worden beantwoord? Daarom een oproep naar de praktijk: komt het voor en in welke gevallen?

Vakblad Vakblad

291 (o.a.): Cirkelbrug

De Cirkelbrug vormt de schakel tussen twee verschillende landschapsstructuren en verbindt de belangrijke landschapsmonumenten de Founding Fathers en de Groene Kathedraal. Ook is de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Waterlandseweg (N305) een van de toegangspoorten tot Almere. Door de slanke, flexibele vorm in relatie tot de maatvoering lag de lat hoog bij het ontwerp en de uitvoering. In ‘Staalbezwijken van constructieve ankers in de huidige voorschriften’ komen trek- en afschuifweerstand van (niet-voorgespannen) ankers aan de orde volgens de nu geldende voorschriften, te weten NEN-EN 1993-1-8 en NEN-EN 1992-4. Nieuwe columnist Aniek Averesch – ‘de meesten kennen mij als Staalboerin 2.0' – vindt dat ‘alles waar je ogen van gaan sprankelen, je moet doen’. En in ‘Bewegende lasten op een statisch onbepaalde ligger’ gaat auteur Bram van der Kaa de maximale snedekrachten voor statisch onbepaalde kraanbaanliggers met de hand berekenen. Welke hulpfactoren zijn er en procedure moet gevolgd worden? Er volgt ook een rekenvoorbeeld.

Vakblad Vakblad

290 (o.a.): woning Langhuis

Rekening houden met aardbevingen maken het bouwen meestal ingewikkelder. Nog meer eisen waaraan een gebouw moet voldoen. Architect Tjalling Zondag stapt elegant om die complicatie heen bij deze woning in Luddeweer. De bepaling van de snedekrachten van kraanbanen is complex. De interne krachten kunnen op verschillende manieren worden bepaald: de momentenlijn, de invloedslijn en de omhullende. Dit artikel van Bram van de Kaa beschouwt de wijze waarop eenvoudig de interne krachten van kraanbanen bepaald kunnen worden, waarbij vooral de mechanica voorbijkomt en ook aantal rekenvoorbeelden volgen. Daarnaast een 'primeur van een tuibrug in het mekka van hangbruggen' en de 'Stick-slip effect en vermoeiingskritieke details' bij de constructieve analyse en het versterkingsontwerp voor de IJsselbrug .

Vakblad Vakblad

289: catalogus Nationale Staalprijs

Voor de Nationale Staalprijs 2022 zijn veertien staalbouwprojecten genomineerd. De vakjury, onder aanvoering van Sjoerd Soeters (PPHP) heeft de veertien kanshebbers geselecteerd uit in totaal 96 inzendingen. Alle deelnemende projecten zijn in 2021 of 2020 opgeleverd of in gebruik genomen. Bij projecten in het buitenland zijn minimaal twee Nederlandse bedrijven betrokken. De projecten doen mee in een van de vijf categorieën: utiliteitsbouw, industriebouw, woningbouw, infrastructuur en karakteristieke stalen bouwdelen. Elke categorie telt meerdere genomineerden. Uit deze ‘finalisten’ koos de jury per categorie een winnaar. Die zijn tijdens de Nationale Staalbouwdag op 4 okotber bekend gemaakt. Hier is het gehele overzicht, inclusief de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2022 en de nieuwe 'Duim van de Jury'.

Vakblad Vakblad

288: (o.a.) Museum in Arnhem

Museum Arnhem is getransformeerd tot een herkenbaar, overzichtelijk en toegankelijk nieuw museum dat de stad, de natuur, de kunst en de mensen met elkaar verbindt. De oudbouw is in oude glorie hersteld en er werd een opvallende nieuwe vleugel uitgeschoven. Het nieuwe kantoor van VORM in Rotterdam is eveneens in een topconditie gebracht en het Afas-terrein in Leusden is het toneel van constructieve figuranten, met tussen de coulissen echte krachtpatsers. Kunnen de spanningen in de lassen in alle situaties plastisch worden herverdeeld? Ook als lassen voldoende vervormingscapaciteit moeten hebben? Kan van bepaalde eisen volgens NEN-EN 1993-1-8 worden afgeweken bij gebruik van een FEM-berekening? De antwoorden komt van TC10 – Verbindingen. De Tijdelijke Rechtbank in Amsterdam is, zoals vooraf bedacht, gedemonteerd om binnenkort in gelijke opzet weer opgebouwd te worden als bedrijfsverzamelgebouw op het ‘kennispark’ in Enschede. Wat hebben we geleerd? En André Verschoor verklaart waar de zon wel en niet schijnt.

Vakblad Vakblad

287: o.a. pompgemaal Afsluitdijk

Na bijna negentig jaar is de Afsluitdijk toe aan een opknapbeurt, die een paar geleden begon. Momenteel wordt gewerkt aan de zuidzijde. Door de stijgende zeespiegel is het nodig de dijk en de sluizen te versterker én om de waterafvoercapaciteit van het IJsselmeer naar de Waddenzee te vergroten. Voor dit laatste worden twee nieuwe gemalen gebouwd met in totaal zes pompen. Dit artikel beschrijft de samenhang van de verschillende onderdelen in deze gemalen en bespreekt het ontwerp van de volgende stalen onderdelen: krooshekken, glazen koepels boven de pompen, pompschuiven, terugslagkleppen, en droogzetschotten. De DOSS Award (Dutch Open Student STEEL Award) is de jaarlijkse internationale prijs voor masterstudenten civiele techniek aan technische universiteiten wereldwijd, die dit keer in april voor de tweede keer werd gehouden. Er is een website, er is een ceremonie (online), en gezien de globale reikwijdte is de voertaal Engelstalig. We breken met een prille traditie door de winnaars en genomineerden aan de lezer voor te stellen in het Nederlands. En columnist André Verschoor stelt het Constructeursregister aan de kaak.

Vakblad Vakblad