Vakblad

Bouwen staat in steeds meer gevallen gelijk aan ombouwen. De bestaande context moet opnieuw worden gelezen, begrepen en op waarde geschat om ontwikkeld te kunnen worden. Hoe we het bestaande kunnen benutten, betekent een fundamenteel andere houding ten aanzien van het erfgoed. Deze editie van de Nationale Staalprijs 2020 staat bol van deze ontwikkeling, waarbij het gebouw zich voegt naar zijn functie als er maar goed en geduldig over is nagedacht. Op de cover van dit nummer prijkt een uitgelezen voorbeeld van retrofitting, een duur woord voor een oude techniek vervangen door een nieuwe, zodat het beestje weer jaren vooruit kan. Het grootschalige wooncomplex Park Hoog Oostduin in Den Haag kreeg een geheel andere building fabric – alsof het altijd zo bedacht was – door een lichte toepassing van staal.

Vakblad Vakblad Bekijk blad

Bouwen met Staal is het tweemaandelijks onafhankelijke vakblad over staal en staalconstructies, uitgegeven door de organisatie Bouwen met Staal. Het blad is bestemd voor bouwkundig en constructief ontwerpers en wordt gelezen door onder meer architecten, constructeurs, aannemers, staalbouwers en studenten bouwkunde en civiele techniek. Bouwen met Staal wordt grotendeels door constructeurs geschreven en belicht de mogelijkheden van het ontwerpen en bouwen met staal aan de hand van projectenbeschrijvingen en interviews. De projectartikelen informeren over de gemaakte keuzen in het (voor)ontwerp en de toegepaste technieken en methoden in staal of in combinatie met andere materialen. Ook wordt ingegaan op andere aspecten die een rol spelen bij de uitvoering en het beheer en onderhoud, zoals de brandveiligheid, de conservering en de klimaatbeheersing. Thematische artikelen behandelen de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld onderzoek, bouwregelgeving, ontwerpen en detailleren. Actualiteiten worden op de voet gevolgd in ‘Nieuws’ en ‘Publicaties’.

Vanaf 2016 is het vakblad Bouwen met Staal voor (ere-)leden en Gold Members ook digitaal beschikbaar via een bladermodule en een archieffunctie op deze website onder de tabs 'vakblad' en 'archief'. Alle digitale uittingen van het vakblad zijn exclusief voor leden toegankelijk met de logingegevens, waarbij het persoonlijk wachtwoord kan worden gewijzigd. De loginnaam (emailadres) blijft gelijk. Als je nog geen lid bent, krijg je – na aanmelding – automatisch de inloggegevens per email. Abonnees hebben vanaf 1 januari 2016 geen toegang (meer) tot de digitale versies of het archief. Bij vragen, neem contact op met Marco Pauw (marco@bouwenmetstaal.nl of 088-3531212).

Laatste nummers

277: Nationale Staalprijs 2020

Bouwen staat in steeds meer gevallen gelijk aan ombouwen. De bestaande context moet opnieuw worden gelezen, begrepen en op waarde geschat om ontwikkeld te kunnen worden. Hoe we het bestaande kunnen benutten, betekent een fundamenteel andere houding ten aanzien van het erfgoed. Deze editie van de Nationale Staalprijs 2020 staat bol van deze ontwikkeling, waarbij het gebouw zich voegt naar zijn functie als er maar goed en geduldig over is nagedacht. Op de cover van dit nummer prijkt een uitgelezen voorbeeld van retrofitting, een duur woord voor een oude techniek vervangen door een nieuwe, zodat het beestje weer jaren vooruit kan. Het grootschalige wooncomplex Park Hoog Oostduin in Den Haag kreeg een geheel andere building fabric – alsof het altijd zo bedacht was – door een lichte toepassing van staal.

Vakblad Vakblad

276: o.a. Up Mountain

Een verlaten V&D-gebouw met verouderde parkeergarage in het hart van Amstelveen is volledig getransformeerd. Voor meer levendigheid in het (winkel)centrum zijn de plannen uitgebreid met woningen. Zodoende staat nu het woonblok ‘Up Mountain’, met trapsgewijs gestapelde woonmodules, bovenop een nieuwe parkeergarage. Een drieluik over ‘Up Mountain’ in 276. Het Platform in Amersfoort: op het oog een bovenbouw dat constructief nog het meeste weg heeft van een brugconstructie, maar losgehouden van de bestaande Prodent-loods wordt de enorme schaal van het gebouw tactiel en maakt het verbinding met de geschiedenis van de plek. Ook vraagt de Technische Commissie 10 van Bouwen met Staal om aandacht voor een speciaal detail. Marcel van Odenhoven rondt zijn reeks Hallen af met een zesde deel. Gijs Kaashoek ontvouwt in deze editie op eigen wijze hun speurtocht naar een balken-raveelrobot

Vakblad Vakblad

275: special brandveiligheid

Nummer 275 is een special over brandveiligheid met zes artikelen over de nieuwe Eurocode Brand, metal-stud wanden, brandoverslag bij hallen, een overzicht van aangepaste tools, staal-beton constructies en sprinklers. Het Museum van de Toekomst in Dubai wordt gezien als één van de meest complexe gebouwen ooit ontworpen. Eén van de moeilijkste problemen was het constructieve diagrid. Centraal staan de praktische toepassing van generatief ontwerpen, zoals modelintegriteit, de voortdurende wijzigingen in randvoorwaarden, databeheer en gegevensuitwisseling. Ook wordt stilgestaan bij de functionaliteit van Computational Design-strategieën als leermiddel, van ontwerp tot met de documentatie. Het vijfde deel van het ‘verdwenen’ hoofdstuk 7 van het boek Hallen handelt over ‘verbanden en koppelingen’. En Gijs Kaashoek plaatst in zijn derde column de coronaperiode en milieubewustzijn in verband.

Vakblad Vakblad

274: o.a. Passerelle Schijnpoort

De Passerelle Schijnpoort is een schakel van de Antwerpse Oosterweelverbinding en zorgt voor een ontsluiting vanuit Spoor Oost naar het welbekende Sportpaleis en de Lotto Arena. Via een sierlijke krul kruist de 180 m lange brug drukke verkeersaders. Sinds 2018 is er het digitale Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV), met sinds vorig najaar een nieuwe update. De leden van de kerngroep van het KPCV verhalen over het belang ervan. In tussentijd breekt columnist Gijs Kaashoek een lans voor het technisch onderwijs. En het vierde artikel van een reeks over het toetsen van een ontwerp behandelt eigengewicht, gebruiksbelastingen, sneeuwbelasting en windbelasting. Leuke primeur: de verschillen tussen en overeenkomsten van aluminium en staal verdient aandacht.

Vakblad Vakblad

273: o.a. Halweg-platform (3) en Zwerm

Stationsgebied Driebergen Zeist is aan het veranderen. ProRail gaat op het traject tussen Utrecht en Arnhem over van twee naar vier sporen. De monumentale stalen stationskappen blijven als herinnering. Bob Evers, nieuwe voorzitter van de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw licht zijn agenda voor de komende periode toe. De ontwerper van kunstwerk de Zwerm in Eindhoven liet zich inspireren door de ongrijpbare doch gecoördineerde vliegpatronen van een vlucht spreeuwen. Het Halfweg-platform in de Noordzee is na een aanvaring in verschillende stappen verwijderd. De analyse voor het snijden van de kolommen is uitgelicht in dit derde en laatste artikel over het platform.

Vakblad Vakblad

272: o.a. EPO en Feniks

Het nieuwe kantoor van het European Patent Office (EPO) in Rijswijk heeft een opvallend volume, stalen constructie en torent hoog uit boven de A4. In een vier luik al ins and outs van de totstandkoming. Aan het brein van een Belgische uitvinder ontsproot een nieuw, lichtgewicht circulair bouwsysteem uit koudgevormde staalprofielen. Voor opschaling zocht hij een Europees distributiecentrum met bijbehorende promotie- en marktingsmiddelen, en een gerenommeerd bouwpartner voor pionierswerk in de Benelux. Het systeem stoelt op een kruisprofiel, het beoogd succes op transparantie en vertrouwen tussen de drie partijen. In het tweede deel van het rekenvoorbeeld voor een hal wordt stap voor stap de procedure volgens NEN-EN 1993-1-1 art. 5.3.3 beschreven hoe om te gaan met het schoorgevend systeem. Met verrassende resultaten. Het Fenix 1-project in het voormalig havengebied van Rotterdam – oplevering november 2019 –, geeft de 100 jaar oude ‘robuuste’ opslagloods een nieuwe bestemming. Met hoogwaardige en flexibele woon-, horeca- en werkfuncties, passend bij de uitstraling van Katendrecht. Er is veel voor te zeggen: bestaande gebouwen een nieuwe functie geven. Toch kan de realisatie complexer zijn dan doet vermoeden, aldus constructeur Martijn Rietbergen.

Vakblad Vakblad

271: o.a. Petrogas Halfweg-Platform, Noordzee

Rijkswaterstaat deed in 2009 de uitvraag voor de renovatie van acht, stalen bruggen op strategische plekken in ons wegennet. Sindsdien werken ARUP en Royal HaskoningDHV als joint venture aan deze taak. Hoe ervaren ze 10 jaar samenwerking? Vanwege de komende Brexit verhuist het European Medicines Agency (EMA) vanuit Londen naar de Amsterdamse Zuidas. Het staalskelet met staalplaat-betonvloeren is ter risicobeperking van de doorlooptijd verdeeld over twee staalbouwers. Hoe verloopt zo'n proces? In het artikel ''Krachtsafdracht stalen dakplaat' aandacht voor de (on)waarheden over de constructieve krachtsverdeling op daken van hallen. In het eerste deel van een drieluik over het verwijderen van het Petrogas Halfweg-Platform uit de Noordzee een algemene duiding van de problematiek. En het spits wordt afgebeten voor een zestal delen van het Technisch Dossier 'Toetsing ontwerp stalen hal'.

Vakblad Vakblad

270: o.a. Het Platform, Utrecht

De bestemming van de kavel waarop nu multifunctioneel complex Het Platform in Utrecht staat, was van origine nog niet gedefinieerd. ABC Planontwikkeling, dat al in gesprek met de gemeente (2013) was over de ontwikkelingen rondom Utrecht Centraal, stelde de Utrechter fictief centraal, schetste een gebouw omheen: form follows fiction en won de uitvraag. Het verankeren van stalen voetplaten in beton is een vak apart. Niels Arendsen (technisch consultant) en Anne Gerbrands (technisch consultant en technical marketing specialist) bij Hilti, lichten een bijzonder onderzoek toe. Binnen de sectie Steel and Composite Structures van de TU Delft is ontwikkeling van technische oplossingen voor duurzame staal-beton liggers één van de hoofdonderzoekslijnen. De crux zit – zoals praktisch altijd – in een ontkoppelbare, maar effectieve verbinding tussen vloer en constructie.

Vakblad Vakblad

269: o.a. segmentdeuren, Eefde en Södertälje (SE)

De sluis bij Eefde krijgt een tweede kolk. De bouwwerkzaamheden zijn al in volle gang, zodat medio 2020 de eerste schepen erdoor kunnen varen. Als primeur in Nederland, krijgt de nieuwe uitbreiding een segmentdeur. De sluisdeuren bij het Zweedse Södertälje zijn eveneens segmentdeuren in duplex staal, met de draaipunten en bewegingswerken op nastelbare stalen frames in het sluishoofd. Waarom praat René Sterken of micromort? Capital C in Amsterdam heeft een glazen grid shell op het dak met een staalconstructie. De diamant verwijst naar de oude Diamantbeurs. De busbrug in Zwolle wordt met een vierluik nader toegelicht.

Vakblad Vakblad

268: o.a. Pulse Delft

Pulse (Practise, Unite, Learn, Share & Explore) is het nieuwe interfacultaire onderwijscentrum van de TU Delft, met ruimte voor nieuwe onderwijsvormen. De stalen constructie met overstekken tot acht meter, is zo veel mogelijk in het zicht gehouden. In het derde en laatste deel van reeks over marktonderzoek naar staalconstructie en digitale middelen blijkt (niets verbazend) dat de verantwoordelijkheid van het constructief hoofdontwerp bij de constructeurs ligt. Systems engineering kan helpen bij het structureren van communicatie binnen (grote) projecten en bedrijven, zo blijkt uit een interview met Dr.ing. Leo van Ruijven.

Vakblad Vakblad