Vakblad

Projecten zijn weer spannend, zegt de voorzitter van de Nationale Staalprijs, architect Janneke Bierman, die hier in een vraaggesprek uitlegt dat bouwmethodiek en constructie bij de Nationale Staalprijs eerste viool spelen. Dat smaakt naar meer. Met de roep om een meer circulaire bouw, behoud van restwaarde en profetieën omtrent materiaalschaarste moeten gouden tijden aanbreken voor bouwen met staal, en anders zijn we vergeten te luisteren – één van de voorwaarden om de dialoog aan te gaan. Het bestand van deze editie is te 'groot' voor de webviewer. Voor raadpleging, neem contact op met marco@bouwenmetstaal.nl. Excuus voor het ongemak.

Vakblad Vakblad Bekijk blad

Bouwen met Staal is het tweemaandelijks onafhankelijke vakblad over staal en staalconstructies, uitgegeven door de organisatie Bouwen met Staal. Het blad is bestemd voor bouwkundig en constructief ontwerpers en wordt gelezen door onder meer architecten, constructeurs, aannemers, staalbouwers en studenten bouwkunde en civiele techniek. Bouwen met Staal wordt grotendeels door constructeurs geschreven en belicht de mogelijkheden van het ontwerpen en bouwen met staal aan de hand van projectenbeschrijvingen en interviews. De projectartikelen informeren over de gemaakte keuzen in het (voor)ontwerp en de toegepaste technieken en methoden in staal of in combinatie met andere materialen. Ook wordt ingegaan op andere aspecten die een rol spelen bij de uitvoering en het beheer en onderhoud, zoals de brandveiligheid, de conservering en de klimaatbeheersing. Thematische artikelen behandelen de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld onderzoek, bouwregelgeving, ontwerpen en detailleren. Actualiteiten worden op de voet gevolgd in ‘Nieuws’ en ‘Publicaties’.

Vanaf 2016 is het vakblad Bouwen met Staal voor (ere-)leden en Gold Members ook digitaal beschikbaar via een bladermodule en een archieffunctie op deze website onder de tabs 'vakblad' en 'archief'. Alle digitale uittingen van het vakblad zijn exclusief voor leden toegankelijk met de logingegevens, waarbij het persoonlijk wachtwoord kan worden gewijzigd. De loginnaam (emailadres) blijft gelijk. Als je nog geen lid bent, krijg je – na aanmelding – automatisch de inloggegevens per email. Abonnees hebben vanaf 1 januari 2016 geen toegang (meer) tot de digitale versies of het archief. Bij vragen, neem contact op met Marco Pauw (marco@bouwenmetstaal.nl of 088-3531212).

Laatste nummers

265: Nationale Staalprijs 2018

Projecten zijn weer spannend, zegt ook de voorzitter van de Nationale Staalprijs, architect Janneke Bierman, die hier in een vraaggesprek uitlegt dat bouwmethodiek en constructie bij de Nationale Staalprijs eerste viool spelen. Dat smaakt naar meer. Met de roep om een meer circulaire bouw, behoud van restwaarde en profetieën omtrent materiaalschaarste moeten gouden tijden aanbreken voor bouwen met staal, en anders zijn we vergeten te luisteren – één van de voorwaarden om de dialoog aan te gaan. Het bestand van deze editie is te 'groot' voor de webviewer. Voor raadpleging neem contact op met marco@bouwenmetstaal.nl. Excuus voor het ongemak.

Vakblad Vakblad

264: o.a. weervast stalen Radartoren, Rotterdam

In het constructief ontwerp van de gebouwaanpassing van de Oxystaalfabriek staat de volgorde van de werkzaamheden centraal. Doorgang van het bedrijfsproces is leidend bij alle operaties. De verplaatsing van de hoofdkolom, met als consequentie het vervangen van de kraanbaanliggers en de opvang van de dakconstructie, vraagt meerdere constructieve deeloplossingen. Er zijn steeds raakvlakken en er zijn steeds strenge veiligheidseisen. En de afmetingen van verschillende elementen zijn buitengewoon. Met de aanleg van Maasvlakte 2 voldoet de huidige radartoren niet langer. De betonnen toren uit 1974 is aan het einde van zijn economische levensduur gekomen en staat inmiddels te ver van de kustlijn af waardoor de radarfunctie onbetrouwbaar wordt. Nu staat er een iconische toren uit weervast staal.

Vakblad Vakblad

261: Luifel, Utrecht

Vorm en hoogte volgen uit de functie, omdat de luifel allereerst twee entrees met elkaar moet verbinden en beschutting biedt tegen weer en wind. De wolk is gevormd door de luifel in te vullen met etfe-kussens. Rond, voor maximale transparantie en dus zo min mogelijk constructie. Zo ontstaat een plein, dat de stad node mistte. Tenslotte is er het beeldmerk, dat straks bij Utrecht hoort. Door een zwaar eisenpakket is het ontwerp- en maakproces van stalen interieur in de heringerichte kelder van het Stedelijk Museum bijzonder in velerlei opzichten. Ook in de opdrachtverstrekking en begeleiding vanuit het Stedelijk worden er nieuwe paden betreden, zo wordt verteld in deze editie. En Michiel Visscher plaatst vraagtekens bij de huidige bouwpraktijk: ‘Op basis van eigen ervaring bij vliegvelden in binnen- en buitenland, ook Eindhoven Airport, weet ik dat continuïteit hoger op de ranglijst staat dan tijd en geld, al is dat meestal impliciet.’

Vakblad Vakblad

263: o.a. Paviljoen Piushaven

Het kleine gebouw op de middenpier van de binnenhaven huisvest een restaurant, met daarboven een uitkijkdek als publieke ruimte. Een vrij indeelbare gebouwopzet en intensief gebruik van het dek bepalen de overgedimensioneerde constructie met een beeldbepalend U-profiel. Het bedrijfscomplex van Berco, leverancier van voertuiginterieur, wordt uitgebreid met Berco V. Het toekomstig R&D Center beslaat twee delen: een kantoorgedeelte met testing hal, en een standaard bedrijfshal. Lichtgewicht constructies eisen meer aandacht van de ontwerper ten aanzien van geluids- en trillingsoverdracht. Voor een betere predictie hieromtrent is een rekentool ontwikkeld, en getest en geverifieerd door TNO. De ontwerptool SoViST (Sound and Vibration Steel and Timber) is een primeur met een lange voorgeschiedenis.

Vakblad Vakblad

262: spoorbrug, Zuidhorn

De nieuwe spoorbrug bij Zuidhorn is constructief zuiver en esthetisch zo minimalistisch mogelijk. Het contract laat 5% technische ontwerpvrijheid toe aan de aannemer, die op een slimme uitvoering en optimalisatie koerst. Egbert Stremmelaar (V-ION) reageert met ‘Coaten is geen exacte wetenschap’ op een eerder opinie-artikel over conserveren en het onderhoud van stalen, gecoate bouwdelen. De tophalte bij het Hollands Spoor in Den Haag is het resultaat van een vier-sporentraject en Michiel Visscher rept in zijn laatste column over duurzaamheidslabels.

Vakblad Vakblad

260: UtARK, Utrecht

Met de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht is het spoor verdubbeld en kunnen daardoor naar verwachting eind 2018 meer treinen halteren op station Utrecht-Leidsche Rijn. Een drieluik over stedelijke inpassing, constructief ontwerp en een spectaculaire uitvoering. Met de nieuwe wonenrubriek wordt eens temeer een betaalbaar particulier onderkomen getoond dat grote gelijkenis vertoont met soortgelijke initiatieven: de enveloppe doet zijn rentree. De cellenliggers, beter bekend als raatliggers, zijn in de normen onderwerp van discussie. De studentenSTAALprijs 2017 toont veel rekenkracht dat discussies opwerpt over 'tovenaarssoftware'. Zal het opinie-artikel 'Vuil of fout', over slechte-coating-claim-afkeur door verkeerd onderhoud ook leiden tot reacties?

Vakblad Vakblad

259: SnowWorld, Zoetermeer

De uitbreiding van SnowWorlds piste 3 in Zoetermeer staat op een afvalberg. Om de ondergrond niet te roeren, is de staalconstructie niet gefundeerd op palen, maar op poeren met vijzelbare kolommen. En dat had nogal wat voeten in de aarde. TU/e ontvouwt het onderzoek van een stalen zwaluwstaartverbinding, terwijl TUD experimenteert met een staal-glas brug. Daarnaast ontwikkelt de conserveringswereld zich: een nieuwe generatie Chroom 3-voorbehandeling plus een extra kwaliteitsklasse verzinken worden geïntroduceerd. In de rubriek 'Kraanbanen' worden verschillende kraanraillassen toegelicht en 'Juridische zaken' gaat nader in op de mogelijkheden van 'onvoorziene zaken' in contracten.

Vakblad Vakblad

258: Zandhazenbrug, Muiderberg

Bij knooppunt Muiderberg kruist de Flevospoorlijn de A1 onder een hoek van ± 27°. De combinatie van de hoek en de eis om de volledige snelweg in één keer te overspannen zonder tussensteunpunt, leidt tot een ontwerp van de grootste Europese stalen spoorbrug waarin constructie en vormgeving samenkomen met een hoge mate van integraliteit. Een vierluik doet het ontwerp en uitvoering uit de doeken. De eerste staalbouwer die staal 'least' en/of terugkoopt dient zich aan en Juridische zaken #3 verdiept de materie rondom retentierecht onder het mom 'Een schoenmaker geeft ook pas de schoenen na betaling'.

Vakblad Vakblad

257: Tijdelijke Rechtbank Amsterdam

Tijdens de nieuwbouw van de Rechtbank Amsterdam doet de Tijdelijke Rechtbank vijf jaar dienst als onderkomen. Daarna moet het weg. Tegen materiaal- en energieverspilling wordt alles de- en remontabel ontworpen voor een tweede leven. Hoe gaan opdrachtgever, ontwerpers en bouwer om met circulariteit? Europees georiënteerd onderzoek naar levensduurverlengende maatregelen voor bruggen krijgt in Nederland focus op een casestudy van de spoorbrug bij Zaltbommel voor het versterken met stalen deksecties. Juridische Zaken gaat in op het belang van Algemene voorwaarden en Wonen met Staal behandelt dit keer de verbouwing van een compleet uitgewoond voormalig herenhuis.

Vakblad Vakblad

256: OVT Breda

Uit het zicht weggewerkt doet een staalconstructie wederom dienst als stille kracht, dit keer bij OVT Breda voor de bovenste kantoren en het parkeerdek. In het zuiden van de geul bij Veessen is een inlaat gerealiseerd bij de Kerkdijk. De inlaatconstructie heeft een totale lengte van 800 m en bestaat uit een hoog gelegen doorgaande betonbrug, de Tolbrug, met zestig overspanningen, waaronder zich de inlaatopeningen bevinden. Bij 'Juridische zaken' wordt verteld wat ZZP-ers en hun relaties te wachten staat. Kraanbanen deel 4 verklaart de schrankbelastingen volgens NEN-EN 1991-3. In nr. 256 staat ook een kostenvergelijk tussen S235, S355 en S460.

Vakblad Vakblad