Adverteren

Bouwen met Staal stimuleert het gebruik van staal in de bouw en is de onafhankelijke kennisorganisatie, die alle partijen in de bouw ondersteunt bij het toepassen van staal. Bouwen met Staal initieert onderzoek voor de kwaliteitsverbetering van stalen bouwproducten en ontwerp- en bouwprocessen met staal en werkt mee aan de totstandkoming van regelgeving voor staaltoepassingen.

Al ruim 50 jaar brengt het onafhankelijke vakblad Bouwen met Staal nieuws en actualiteiten, naast informatie over recente staalbouwprojecten en (wetenschappelijke) ontwikkelingen in het bouwen met staal.

Het vakblad bereikt ruim 18.000 projectontwikkelaars, en landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden tot architectenbureaus, aannemingsbedrijven, ingenieursbureaus en staalconstructiebedrijven

Bereik
- ruim 5.300 abonnees
- 92% is hoog opgeleid
- overwegend veel directeuren en constructeurs
- 78% is direct betrokken bij investeringsbeslissingen

Reserveren of meer informatie? Neem contact op met Erik de Jong via edejong@advercom.nl of bel naar +31 (0)23-7370763.

Bouwen met Staal Mediagegevens 2022

Bouwen met Staal (eg Building with Steel) promotes the use of steel in construction and is the independent knowledge organization, which supports all parties in the construction industry in the application of steel. It initiates research to improve the quality of steel construction products and the design and construction processes for steel and contributes to the development of regulations for steel applications.

For over 50 years, the independent trade magazine Bouwen met Staal has been bringing news and current affairs, in addition to information on recent steel construction projects and (scientific) developments in building with steel.

The magazine reaches over 18,000 project developers, national, provincial and municipal governments, architects, contractors, engineering firms and steel construction companies.

Reach
- more than 5,300 subscribers
- 92% are highly educated
- predominantly directors and structural engineers
- 78% are directly involved in investment decisions

Reservation or more information? Contact Erik de Jong at edejong@advercom.nl or call +31 (0)23-7370763.

Bouwen met Staal Mediakit 2022 (ENG)