Colofon

De mensen achter het vakblad.

Uitgave stichting Bouwen met Staal

ISSN 0166-6363

Redactie

Paul van Deelen
Henk Orsel (bureauredacteur)
Marco Pauw (hoofdredacteur)

Bouwen met Staal, Louis Braillelaan 80, 27019 EK Zoetermeer, tel. 088 353 1212, email bms@bouwenmetstaal.nl.

Redactieraad

dr.ir. R. Abspoel, TU Delft • W. Borgstein, Tata Steel • ir. M.F.I. Braem, Croes • M. Derks, Coatinc • ir. Y. van Diermen, Pieters Bouwtechniek • mw. E. Dolkemade, KOers/TU Eindhoven • P. ter Haar, Zinkinfo Benelux • ir. M. Horikx, Hogeschool van Amsterdam • G.J. Kannekens, Severfield • ir. F. Maatje (voorzitter), Bouwen met Staal • ir. K. Oosterman, ZJA • ing. R. Roef, BIM captain • ing. J. Seinen, Rijkswaterstaat • R. den Toom, SNS • mw. A. van Stiphout, Jack Muller • ir. L.I. Vákár, Movares • ing. F.E. Vasquez, DumeboDWS • T.S. Wolvekamp MSc, BAM Infra Consult.

Prijzen abonnement/lidmaatschap 2018

Prijzen 2018

abonnee: € 68 (incl. btw)

abonnee buitenland: € 93 (incl. btw)

persoonlijk lid: € 112 (incl. btw)

persoonlijk lid buitenland: € 138 (incl. btw)

studentlid: € 20 (incl. btw)(1e jaar gratis)

juniorlid: € 61 (incl. btw)

juniorlid buitenland: € 84 (incl. btw)

bedrijfslid ‘klein’ (ZZP): € 296 (excl. btw)

bedrijfslid: € 585 (excl. btw)

Gold Member (op uitnodiging): € 3625 (excl. btw)

 

Annuleren voor 2019 is mogelijk tot 1 december 2018.

© Bouwen met Staal 2018
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de gedrukte en digtale uitgaven van het vakblad Bouwen met Staal mag worden verveelvoudigd, in enigerlei vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.