Colofon

De mensen achter het vakblad.

Uitgave Bouwen met Staal

ISSN 0166-6363

Redactie

Paul van Deelen

Henk Orsel (bureauredacteur)
Marco Pauw (hoofdredacteur)

Bouwen met Staal, Louis Braillelaan 80, 27019 EK Zoetermeer, tel. 088 353 1212, email bms@bouwenmetstaal.nl.

Redactieraad

W. Borgstein, Tata Steel Europe • ir. M.F.I. Braem, Croes • ir. Y. van Diermen, Pieters Bouwtechniek • R.S. Dursin, Zinkinfo Benelux • A. Hagoort, SNS • ir. M. Horikx, Hogeschool van Amsterdam • ing. K. Flierman, Construsoft • G.J. Kannekens, Severfield • ir. F. Maatje (voorzitter), Bouwen met Staal • ir. H.J. van Lint, Movares • ing. I.B. van der Meer, Bam Infraconsult • ir. K. Oosterman, ZJA • ing. J. Seinen, Rijkswaterstaat • ing. F.E. Vasquez, Dumebo | DWS • T.S. Wolvekamp MSc, SBE Nederland.

Prijzen 2023

Abonnement - incl € 78,00

Abonnement buitenland - incl € 103,00

Abonnement via boekhandel - incl. € 78,00

Abonnement via boekhandel buitenland - incl. € 103,00

Bedrijfslidmaatschap - excl € 675,00

Zusterbedrijf van bedrijfslid - excl € 405,00

Persoonlijk lid via bedrijf - excl € 78,00

Collectief bedrijfslidmaartschap via SFN/SNS of Metaalunie - excl € 506,25

Bedrijfslid groot - excl € 1112,50

Bedrijfslid groot via SFN/SNS/Metaalunie - excl € 759,38

Goldmember - excl € 3.880,00

Persoonlijk lid - incl € 130,00

Persoonlijk lid buitenland - incl €155,00

Junior lid - incl € 65,00

Junior lid buitenland - incl € 90,00

Student lid - incl € 20,00

ZZP lidmaatschap - excl € 337,50

Annuleren voor 2024 is mogelijk tot 1 december 2023.

© Bouwen met Staal 2023
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de gedrukte en digtale uitgaven van het vakblad Bouwen met Staal mag worden verveelvoudigd, in enigerlei vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.