Adverteren

Bouwen met Staal stimuleert het gebruik van staal in de bouw en is de onafhankelijke kennisorganisatie, die alle partijen in de bouw ondersteunt bij het toepassen van staal. Bouwen met Staal initieert onderzoek voor de kwaliteitsverbetering van stalen bouwproducten en ontwerp- en bouwprocessen met staal en werkt mee aan de totstandkoming van regelgeving voor staaltoepassingen.

Al ruim 50 jaar brengt het onafhankelijke vakblad Bouwen met Staal nieuws en actualiteiten, naast informatie over recente staalbouwprojecten en (wetenschappelijke) ontwikkelingen in het bouwen met staal.

Het vakblad bereikt veel projectontwikkelaars, en landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden tot architectenbureaus, aannemingsbedrijven, ingenieursbureaus en staalconstructiebedrijven

Bereik
- ruim 5.300 betalende abonnees
- 92% is hoog opgeleid
- overwegend veel directeuren en constructeurs
- 78% is direct betrokken bij investeringsbeslissingen

STAALBOUWDAG SPECIAL (augustus)
De augustuseditie van het vakblad informeert alle potentiele bezoekers over hetgeen zij kunnen verwachten omtrent het programma, lezingen, keynotesprekers, ed. Deze special is uitermate geschikt voor standhouders om hun producten/diensten voorafgaand aan het event onder de aandacht te brengen.

STAALBOUWDAG BEURSEDITIE (oktober)
De oktobereditie wordt - naast de reguliere 5.300 abonnees - in een extra verhoogde oplage (1.600 stuks) gedrukt en meegegeven aan alle bezoekers op de Staalbouwdag.

Klik hier voor een online inkijkexemplaar

Reserveren of meer informatie? Neem contact op met Erik de Jong via edejong@advercom.nl of bel naar +31 (0)23-7370763.

Bouwen met Staal Mediagegevens 2024

Bouwen met Staal (eg Building with Steel) promotes the use of steel in construction and is the independent knowledge organization, which supports all parties in the construction industry in the application of steel. It initiates research to improve the quality of steel construction products and the design and construction processes for steel and contributes to the development of regulations for steel applications.

For over 50 years, the independent trade magazine Bouwen met Staal has been bringing news and current affairs, in addition to information on recent steel construction projects and (scientific) developments in building with steel.

The magazine reaches many project developers, national, provincial and municipal governments, architects, contractors, engineering firms and steel construction companies.

Reach
- more than 5,300 paid ubscribers
- 92% are highly educated
- predominantly directors and structural engineers
- 78% are directly involved in investment decisions

STEELBOUWDAG SPECIAL (August)
The August edition of the trade magazine informs all potential visitors about what to expect regarding the program, lectures, keynote speakers, etc. This special is ideal for exhibitors to promote their products/services prior to the event.

STAALBOUWDAG BEURSEDITIE (October)
The October edition - in addition to the regular 5,300 subscribers - will be printed in an extra increased edition (1,600 copies) and given to all visitors on the Staalbouwdag.

Click here for an online viewing copy

Reservation or more information? Contact Erik de Jong at edejong@advercom.nl or call +31 (0)23-7370763.

Bouwen met Staal Mediakit 2024