Bouwen met Staal-online

Dit is de tweede special Aardbevingsbestendig ontwerpen en voorlopig niet de laatste. De leercurve is steil; er valt nog volop te rapporteren. Daarnaast klinkt de roep om uitleg bij de normering. Het hanteren van de praktijkrichtlijn is nog geen sinecure. Ook vechten nieuwe inzichten, onderzoeken en ontwikkelingen om voorrang. Bovendien is de uitvoering van de versterkingsopgave nog maar goed en wel op gang gekomen. Engineering kost tijd en blijkt een kritische succesfactor.

Vakblad Vakblad Bekijk vakblad

Bouwen met Staal is het tweemaandelijks onafhankelijke vakblad over staal en staalconstructies, uitgegeven door de organisatie Bouwen met Staal. Het blad is bestemd voor bouwkundig en constructief ontwerpers en wordt gelezen door onder meer architecten, constructeurs, aannemers, staalbouwers en studenten bouwkunde en civiele techniek. Bouwen met Staal wordt grotendeels door constructeurs geschreven en belicht de mogelijkheden van het ontwerpen en bouwen met staal aan de hand van projectenbeschrijvingen en interviews. De projectartikelen informeren over de gemaakte keuzen in het (voor)ontwerp en de toegepaste technieken en methoden in staal of in combinatie met andere materialen. Ook wordt ingegaan op andere aspecten die een rol spelen bij de uitvoering en het beheer en onderhoud, zoals de brandveiligheid, de conservering en de klimaatbeheersing. Thematische artikelen behandelen de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld onderzoek, bouwregelgeving, ontwerpen en detailleren. Actualiteiten worden op de voet gevolgd in ‘Nieuws’ en ‘Publicaties’.

Vanaf 2016 is het vakblad Bouwen met Staal voor (ere-)leden en Gold Members ook digitaal beschikbaar via een App voor iOs en Android en een bladermodule op deze website onder de tab 'vakblad'. De App biedt steeds het recent verschenen nummer verrijkt met extra beelden, teksten, achtergrondinformatie, film(fragmenten), links naar relevante bronnen en artikelen uit voorgaande edities. Alle digitale uittingen van het vakblad zijn exclusief voor leden toegankelijk met de logingegevens, waarbij het persoonlijk wachtwoord kan worden gewijzigd. De loginnaam (emailadres) blijft gelijk. Als je nog geen lid bent, krijg je – na aanmelding – automatisch de inloggegevens per email. De App is op te halen via de App Store en Google play (zoek op ‘vakblad Bouwen met Staal’). Abonnees hebben vanaf 1 januari 2016 geen toegang (meer) tot de digitale versies of het archief. Bij vragen, neem contact op met Marco Pauw (marco@bouwenmetstaal.nl of 088-3531212).

 

 

Laatste nummers

255: Aardbevingsbestendig ontwerpen (2)

Dit is de tweede special Aardbevingsbestendig ontwerpen en voorlopig niet de laatste. De leercurve is steil; er valt nog volop te rapporteren. Daarnaast klinkt de roep om uitleg bij de normering. Het hanteren van de praktijkrichtlijn is nog geen sinecure. Ook vechten nieuwe inzichten, onderzoeken en ontwikkelingen om voorrang. Bovendien is de uitvoering van de versterkingsopgave nog maar goed en wel op gang gekomen. Engineering kost tijd en blijkt een kritische succesfactor.

Vakblad Vakblad

254: Utrecht Centraal

Met 'Spoorbelichaming' opent de reeks artikelen van in totaal 32 pagina's over het nieuwe Utrecht Centraal. De kap heeft een west-oost oriëntatie om de twee delen van de stad te verbinden en het OV-knooppunt te markeren. Veel aandacht voor de kap, maar ook voor de aansluitingen op belendingen, trappen, gevels en de perronkappen. 'Toetje' is de 'Veiligste roltrap van Nederland'. De studentenSTAALprijs is deze editie aangevuld met een testcase voor het MBO met de staalSCHOOLprijs. De rubriek Wonen met staal is een 'dubbele' in Amstelveen en nummer 254 bevat ook het eerste artikel van een nieuwe reeks 'Juridische zaken'.

Vakblad Vakblad

253: Nationale Staalprijs 2016

Catalogus van de Nationale Staalprijs 2016 en de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2016 met alle inzendingen, genomineerde en winnende projecten. In categorie C - Woningbouw dit jaar geen nominaties maar wel een Eervolle Vermelding.

Vakblad Vakblad

252: Timmerhuis

Woonwerkcomplex Timmerhuis in Rotterdam, ook bekend als de ‘wolk van pixels’, heeft een geheel stalen hoofddraagconstructie waarin gebruik is gemaakt van een combinatie vierendeelliggers-vakwerken en staalplaat-betonvloeren. Veel aandacht is besteed aan de knooppunten, ideale evenwichten en de ondergrond. In Bouwen met Staal 252 wordt ook verslag gedaan over een 15-jarige buitenexpositie aan staalconstructies om het corrosiegedrag te beoordelen. In de rubriek ‘Wonen en staal’ dit keer vakantiehuisjes.

Vakblad Vakblad

251: Uitbreiding Schiphol

Bouwen met Staal 251 staat vrijwel geheel in het teken van de recente uitbreiding van Schiphol. Onder de titel ''central security non-Schengen project' worden in vijf artikelen de speciale ingrepen uit de doeken gedaan. Voor de uitbreiding is zelfs de grens airside-landside tijdelijk verlegd. 'Maakbaar in staal' is een artikel over een speciale studentenopdracht voor tijdelijke huisvesting van asielzoekers. En in deze editie doet de nieuwe columnist, Jeroen Wouters, zijn entree.

Vakblad Vakblad

250: C-City Kerkrade

Hoe zijn de staalconstructies van de drie bouwvolumes (Cube, Connector en Columbus) van C-City (Kerkrade) geoptimaliseerd? Wat zegt Eurocode 8 over de stabiliteit van staalconstructies? En hoe is de tensegrity-dakconstructie van Het Gelders Huis in Arnhem rekenkundig tot stand gekomen? Lees het in Bouwen met Staal 250 (04 | 2016) dat ook een webinar over aardbevingsbestendig staalframebouw constructies verslag doet. Ook het eerste artikel (van drie) over kraanbanen doet entree met een 'foute' opslagfactor.

Vakblad Vakblad

249: OV-Terminal Arnhem

In dit nummer twee artikelen over OV-Terminal Arnhem met een uiteenzetting van de constructieve wijzigingen door het originele betonontwerp te vervangen door stalen schaalmodellen, zoals in de scheepsbouw gebruikelijk is. Frans Bijlaard, die in september 2015 de Charles Massonnet Award, een 'oeuvreprijs', ontving, pleit voor kennisdeling, overziet de toekomst van onderzoek en onderwijs, en praktijk van de Nederlandse staalbouw. De studentenSTAALprijs 2015 brak met twintig inzendingen net geen record. Doel en functie van de prijs – het genereren van vernieuwende ideeën en de verspreiding ervan – verkeren weer in blakende vorm. De trend naar vraaggestuurde onderwerpen zet door en de agenda voor de toekomst is ruim vertegenwoordigd.

Vakblad Vakblad

248: Aardbevingsbestendig ontwerpen

Constructeurs hebben een eigen verantwoordelijkheid in aardbevingsbestendig ontwerpen en versterken. Het gaat per slot van rekening om constructieve veiligheid. Rekenwaarden dienen waardevrij te zijn, vrij van twijfel en discussie, en beproefd. In dit nummer een eerste stand van zaken van een bouwopgave die maar net is begonnen en goed beschouwd begint met een ontwikkelingsachterstand van dertig jaar.

Vakblad Vakblad

247: Marktsignalen

In deze 'special' die verschijnt op de Nationale Staalbouwdag 2015 vertelt Wim Hoeckman over zijn ervaringen in de (staal)bouw. Mike King van Arup Singapore neemt ook het woord over samenwerking en hoe ontwerptools de praktijk beïnvloeden. EN 1090 beheerst de praktijk van de staalbouwer, maar is ook van belang voor de staalhandelaren die profielen en andere staalproducten zelf bewerken. VNconstructeurs bestaat 5 jaar; hoe is het hen vergaan, en wat kunnen we nog meer verwachten.

Vakblad Vakblad

246: Patch22

In een woon-werkgebouw in Amsterdam-Noord, dat vergezichten beloofd over het IJ, wordt voor het eerst een stalen vloer met een houtconstructie gecombineerd. Met zijn zeven bouwlagen en 30 m hoogte is Patch22 tevens het hoogste gebouw in Nederland met een houten hoofddraagconstructie. De oorspronkelijk in hout ontworpen vloeren zijn om financiële en technische redenen grotendeels vervangen door de Slimline-vloer.

Vakblad Vakblad