Colofon

De mensen achter het vakblad.

Uitgave stichting Bouwen met Staal

ISSN 0166-6363

Redactie

Paul van Deelen
Henk Orsel (bureauredacteur)
Marco Pauw (hoofdredacteur)

Bouwen met Staal, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer, tel. 079 353 1277, fax 079 353 1278, email bms@bouwenmetstaal.nl.

Redactieraad

dr.ir. R. Abspoel, TU Delft • W. Borgstein, Tata Steel • ir. M.F.I. Braem, Croes • M. Derks, Coatinc • ir. Y. van Diermen, Pieters Bouwtechniek • P. ter Haar, Zinkinfo Benelux • ir. M. Horikx, Hogeschool van Amsterdam • ir. F. Maatje (voorzitter), Bouwen met Staal • ir. K. Oosterman, ZJA • ing. R. Roef, Construsoft • ing. J. Seinen, Rijkswaterstaat • mw. A. van Stiphout, Jack Muller • ing. J.G. Thibaudier MBA, SFN • ir. L.I. Vákár, Movares • ing. F.E. Vasquez, SNS • T.S. Wolvekamp MSc, BAM Infra Consult.

Prijzen abonnement/lidmaatschap

abonnee: € 65 (incl. btw)

abonnee buitenland: € 90 (incl. btw)

persoonlijk lid: € 107,50 (incl. btw)

persoonlijk lid buitenland: € 127,50 (incl. btw)

studentlid: € 20 (incl. btw)

juniorlid: € 58 (incl. btw)

juniorlid buitenland: € 78 (incl. btw)

bedrijfslid ‘klein’ (ZZP): € 282,50 (excl. btw)

bedrijfslid: € 565 (excl. btw)

Gold Member (op uitnodiging): € 3490 (excl. btw)

 

Annuleren voor 2017 is mogelijk tot 1 december 2016.

© Bouwen met Staal 2016
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de gedrukte en digtale uitgaven van het vakblad Bouwen met Staal mag worden verveelvoudigd, in enigerlei vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.